Gallegos

Número 4 | IV / 2008

Gallegos4

 15 €
 3 € (ebook)


Índice

Entrevistas

Crónicas

Ramiro perseguidor de poesía I Suso De Toro.

Noticias

Encarte

Uvas e granito.Viaxe por Galicia (II), de Nina Epton I : A. e F. Fernández del Riego

A miopía do Ave I Marcelino L. Fernández Mallo.
Unha cuestión de xeografía: As novas facianas de Galicia I Rubén C. Lois González.
A crise desde Galicia I Victor Moro.

Humor
Rufus