Gallegos

Número 5 | I / 2009

Gallegos5

 15 €
 3 € (ebook)

Índice

Entrevistas

Crónicas

Reo de su vida I José Luis Alvite.

Con Luis Mariño en Gres I Xosé Neira Vilas.

Humor e acidez I A. Adaxe.

Ese vento que encheu a vida I Alfredo Conde.

Encarte

El campesino gallego por Prudencio Rovira I Prólogo por Eugenio Montero Ríos.

Apuntes para una biografía de Josefina Blanco I Javier del Valle-Inclán Alsina.

Os artesáns do tempo I José Francisco Rodil Lombardía.

O vasco Santamarina I Xavier Alcalá.

Aurelio Aguirre, da admiración ao esquecemento I Marina Mayoral.

A lingua galega na encrucillada I Anxo Lorenzo.

Afonso de Carvallido: A imaxe dun líder irmandiño na Galicia do século XV I Alfredo Erias Martínez.