Gallegos

Número 14 | II / 2011

portada-g141

 15 €
 3 € (ebook)

Entrevistas | Entrevistas

Xosé Fortes Bouzán. La victoria final del coronel Fortes I Rafael López Latorre.

Andrés Fernández-Albalat, o arquitecto da luz e da elegancia compositiva, que persegue a ordenación do espazo e do territorio I Xosé Ramón Fandiño.

Jean-François Botrel “A veces me cuesta descubrir que no soy español” I Perfecto Conde.

María: Monforte, Madrid, Bruxelas I Xavier Alcalá.

Arsenio Iglesias Pardo. El hombre que sabía demasiado I Félix Lázaro.

Caderno Manuel Torres | Cuaderno Manuel Torres

Manuel Torres. Axustando contas I Ramón Rozas.

Manuel Torres: el vanguardismo histórico en el mar de Marín I Xosé Antón Castro

Manuel Torres.Autoesixencia e compromiso ético I Antón Sobral

Perfil de Manuel Torres, ilustrador, con Castelao al fondo I Pilar Corredoira

Crónicas| Crónicas

Lois Pereiro. Constelación poética da dor sublimada I Antón Patiño.

“Una vida en fotogramas”. Un paseo por la historia del Cine Gallego I Ana L. Oliver.

A imaxe do país na sección de cartografía da Biblioteca de Galicia I Gonzalo Méndez Martínez.

Do Val do Mao a O Courel:Tras os pasos do botánico Merino I Javier Guitián, Luis Guitián e José L. Martínez Villar.

Manuel Patinha, aberto ao mundo I Vicente Araguas.

Noticias | Noticias

Cidade da Cultura de Galicia. Unha «cidade» para a creatividade e o coñecemento.

Arte para todos os públicos no Museo de Pontevedra.

Vantaxes dunha marca de calidade. Selo Comercio Rural Galego.

SOGAMA tamén é formación e futuro para os mozos galegos.

Fomentando a cultura emprendedora cooperativa Coopera +. Participantes.

Noticias.

Encarte | Encarte

Teatro Venatorio y coquinario gallego. Introducción, Fausto Galdo y Guillermo Escrigas. Arte de la caza, José María Castroviejo y Blanco-Cicerón. Arte de la cocina, Álvaro Cunqueiro y Mora Montenegro. Epílogo Galeato, Emilio Álvarez Blázquez.

Artigos| Artículos

Alimentación e gastronomía na prehistoria: o mundo castrexo I Xavier Castro.

Humor | Humor

López.