Gallegos

Número 20 | I / 2014

Galegos 20

 15 €

Índice

Entrevistas | Entrevistas
Camilo de Dios, o derradeiro guerrilleiro: «Volvería facer o que fixen, pero faríao mellor»| Perfecto Conde.

Celso Bugallo, un buen actor con cara de malo: «Preparo mis personajes de una forma obsesiva hasta lograr meterme totalmente dentro de ellos y alcanzar su verdad» | Ángel Peláez.

Caderno Sotomayor | Cuaderno Sotomayor

Fernando Álvarez de Sotomayor (1875-1960). Pinceladas de una biografía| Natalia Fraguas.

Sotomayor y la estética del regeneracionismo | Xosé Antón Castro.

Sotomayor, el academicismo | Mª Victoria Carballo-Calero.

La etapa chilena de Fernando Álvarez de Sotomayor | Pilar Corredoira.

Crónicas | Crónicas

A Flora de Os Eidos: | Javier Guitián e José L. M. Villar.

Lois Patiño. A respiración da imaxe | Daniel Moreda.

Víctor Said Armesto: da néboa do esquecemento á recuperacion da súa memoria | Xosé Luis Barreiro.

Fortaleza do Pambre, o derradeiro vixiante do Camiño | Manuel Lara.

Seneivo Primero. 350 Tn. | Francisco X. Fernández Naval e Xacobe Meléndrez Fassbender.

Noticias | Noticias

Artigos | Artículos

Historia da repostería dos mosteiros galegos | Xavier Castro.

El periodismo y la ventriloquia | Nacho Mirás.

Humor | López.