Gallegos

Número 6 | II / 2009

cubiertag62

 15 €
 3 € (ebook)

Índice

Entrevistas

Crónicas

Encarte

La emigración en Galicia por D. Ramón Castro López I Introducción por Ramón Villares.

Dalí y John Lennon querían peregrinar a Santiago I Antonio D. Olano.

Migracións, poboacións marxinais: o caso do narrador I Xavier Queipo.