Pegadas da industralización en Galicia


untitled

Manuel Lara Coira proponnos un percorrido sintético pola industria de Galicia, marco de referencia para o posterior recoñecemento de aquelas industrias que foron configurando a atividade económica no fondo da ría de Vigo.
Esta paisaxe industrial acaba centrándose en Conservas Sueiro, cuxo relato pequeneiro e o seu gran legado patrimonial foron a orixe da publicación.

O cadro resultante é unha reflexión sobre a importancia de aqueles obxectos cos que se construíu a pequena historia de quen foi sen dúbida sustento da historia mesma, obxectos e circunstancias que axudan á intelixibilidade dun tiempo e un lugar, cuyx supervivencia é sustancia nutricia da memoria individual e colectiva.